دسته بندی محصولات

کنتاکتور سری PFC پارس فانال

کنتاکتور سری PFC پارس فانال
کنتاکتورها (کلیدهای مغناطیسی) تیپ جدید سری PFC
 
با بوبین DC , AC
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
جریان نامی (A) 440VAC AC1 150 AC3 100 55KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز ..
4,230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 4,230,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 25 AC3 12 5.5KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 1 ..
398,000 تومان قیمت بدون مالیات: 398,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 160 AC3 125 60KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز ..
4,840,000 تومان قیمت بدون مالیات: 4,840,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 200 AC3 150 75KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز ..
5,770,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,770,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 40 AC3 18 7.5KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 1 ..
518,000 تومان قیمت بدون مالیات: 518,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 230 AC3 180 90KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز ..
8,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 8,080,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 40 AC3 22 11KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 1 ب..
560,000 تومان قیمت بدون مالیات: 560,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 260 AC3 220 132KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز..
8,450,000 تومان قیمت بدون مالیات: 8,450,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 50 AC332 15KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 2 با..
770,000 تومان قیمت بدون مالیات: 770,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 400 AC3 330 200KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز..
17,210,000 تومان قیمت بدون مالیات: 17,210,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 60 AC3 40 18.5KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 2..
958,000 تومان قیمت بدون مالیات: 958,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 500 AC3 400 250KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز..
18,530,000 تومان قیمت بدون مالیات: 18,530,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 80 AC3 50 22KW  ولتاژ بوبین AC24-48-110-220-380 کنتاکت کمکی 2 ب..
1,810,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,810,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 700 AC3 500 295KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 باز..
27,680,000 تومان قیمت بدون مالیات: 27,680,000 تومان
جریان نامی (A) 440VAC AC1 1000 AC3 630 400KW  ولتاژ بوبین AC 110-220-380 کنتاکت کمکی 2 با..
35,780,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,780,000 تومان