دسته بندی محصولات

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس پارس فانال

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس پارس فانال
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
جریان بدنه (تیپ) 1250 ظرفیت قطع  415V  100..
39,016,000 تومان قیمت بدون مالیات: 39,016,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 1250 ظرفیت قطع  415V  100..
40,762,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,762,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 160 ظرفیت قطع  415V  35..
1,127,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,127,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 400 ظرفیت قطع  415V  50..
5,670,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,670,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 400 ظرفیت قطع  415V  50..
5,984,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,984,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 800 ظرفیت قطع  415V  70..
12,288,000 تومان قیمت بدون مالیات: 12,288,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 250 ظرفیت قطع  415V  50..
1,944,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,944,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 100 ظرفیت قطع  415V  50..
1,325,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,325,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 250 ظرفیت قطع  415V  35..
1,734,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,734,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 630 ظرفیت قطع  415V  50..
8,149,000 تومان قیمت بدون مالیات: 8,149,000 تومان
جریان بدنه (تیپ) 630 ظرفیت قطع  415V  50..
8,462,000 تومان قیمت بدون مالیات: 8,462,000 تومان