دسته بندی محصولات

کلید مینیاتوری با ظرفیت قطع 6 کیلو آمپر پارس فانال

کلید مینیاتوری با ظرفیت قطع 6 کیلو آمپر پارس فانال
کلید مینیاتوری نوع PFN61/ PFN62 / PFN63 /PFN64

با ظرفیت قطع 6 کیلو آمپر  

دارای نمودار B/C/D
نمایش:
مرتب کردن بر اساس: