دسته بندی محصولات

کلید حرارتی چینت (MANUAL MOTOR STARTERS)

کلید حرارتی چینت (MANUAL MOTOR STARTERS)
کلید حرارتی چیست؟

کلید حرارتی یا راه انداز موتور Motor protection circuit breaker) MPCB)، ترکیبی

از کلید مینیاتوری و بی‌متال است. به کمک این تجهیز می‌توان به‌ صورت هم‌زمان، از

موتور در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت کرد.

نام دیگر کلید حرارتی (MMS (Manual Motor Starter به معنای کلید راه‌انداز موتور

است. این کلید را می‌توان از دسته کلید‌های قابل قطع زیر بار دانست.
نمایش:
مرتب کردن بر اساس: