دسته بندی محصولات

کلید حرارتی چینت

کلید حرارتی چینت
کلید حرارتی چینت chint


کلید حرارتی یا راه انداز موتور Motor protection circuit breaker) MPCB)، ترکیبی

از کلید مینیاتوری و بی‌متال است. به کمک این تجهیز می‌توان به‌ صورت هم‌زمان، از

موتور در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت کرد.

نام دیگر کلید حرارتی (MMS (Manual Motor Starter به معنای کلید راه‌انداز موتور

است. این کلید را می‌توان از دسته کلید‌های قابل قطع زیر بار دانست.