دسته بندی محصولات

کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت (ADJUSTABLE MCCB)

کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت (ADJUSTABLE MCCB)
 کلید اتوماتیک قابل تنظیم ADJUSTABLE MCCB

کلید اتوماتیک چینت قابل تنظیم سری NM8
 
این نوع کلید به دو دسته کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی و

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی تقسیم می‌شود.

در نوع کلید‌های اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان از ۰.۶ یا ۰.۸ تا ۱ برابر جریان بار کامل وجود دارد.

 
در کلید‌های اتوماتیک الکترونیکی اضافه بار و اضافه جریان توسط مدار‌های الکترونیک

کنترل و فرمان قطع صادر می‌شود.

استاندارد IE/EN60947-2

محدوده جریان نامی 16 الی 1600 آمپر

ولتاز عایق نامی 800 ولت AC

ولتاز ضربه قابل تحمل 8000 ولت AC

آمپر فریم 125/250/400/630/800/1250/1600

حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه 35 الی 150 کیلو آمپر

یک دو سه و چهار پل

مجهز به رله حفاظتی حرارتی - مغناطیسی با قابلیت تنظیم 0/8 الی 1 برابر جریان
نامی برای خطای اضافه بار و 5 الی 10 برابر جریان نامی برای خطای اتصال کوتاه

تجهیزات جانبی شامل کنتاکت کمکی، کنتاکت خطا، رله شنت، رله آندر ولتاژ، موتور الکتریکی، دسته گردان و شینه کمکی


 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس: