دسته بندی محصولات

کنتاکتور LS (متاسل) بوبین AC

کنتاکتور LS (متاسل) بوبین AC
کنتاکتور LS (متاسل) بوبین AC
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
55KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین  220VAC - AC3..
4,686,900 تومان قیمت بدون مالیات: 4,686,900 تومان
5.5KW - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین  220VAC - AC3..
548,800 تومان قیمت بدون مالیات: 548,800 تومان
60KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین  AC3 -100~240VAC..
6,666,400 تومان قیمت بدون مالیات: 6,666,400 تومان
75KW - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 240~100VAC..
6,666,400 تومان قیمت بدون مالیات: 6,666,400 تومان
7.5KW - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین 220VAC - AC3..
737,000 تومان قیمت بدون مالیات: 737,000 تومان
90KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VAC..
9,864,800 تومان قیمت بدون مالیات: 9,864,800 تومان
11KW - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین 220VAC - AC3..
802,400 تومان قیمت بدون مالیات: 802,400 تومان
132KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VAC..
11,563,600 تومان قیمت بدون مالیات: 11,563,600 تومان
147KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VAC..
13,057,800 تومان قیمت بدون مالیات: 13,057,800 تومان
15KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین 220VAC - AC3..
1,162,900 تومان قیمت بدون مالیات: 1,162,900 تومان
160KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VAC..
14,878,100 تومان قیمت بدون مالیات: 14,878,100 تومان
18.5KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین 220VAC - AC3..
1,706,600 تومان قیمت بدون مالیات: 1,706,600 تومان
200KW - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC3 - 100/240VAC..
21,425,800 تومان قیمت بدون مالیات: 21,425,800 تومان