دسته بندی محصولات

کلید هوایی ال اس LS (کشویی)

کلید هوایی ال اس  LS (کشویی)
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
3 پل - 1000 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
174,328,100 تومان قیمت بدون مالیات: 174,328,100 تومان
3 پل - 1250 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
177,859,400 تومان قیمت بدون مالیات: 177,859,400 تومان
3 پل - 1600 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
182,609,400 تومان قیمت بدون مالیات: 182,609,400 تومان
3 پل - 2000 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
225,546,900 تومان قیمت بدون مالیات: 225,546,900 تومان
3 پل - 2500 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
243,335,900 تومان قیمت بدون مالیات: 243,335,900 تومان
3 پل - 3200 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
270,742,200 تومان قیمت بدون مالیات: 270,742,200 تومان
3 پل - 4000 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
416,992,200 تومان قیمت بدون مالیات: 416,992,200 تومان
3 پل - 5000 آمپر - 100KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
596,640,600 تومان قیمت بدون مالیات: 596,640,600 تومان