دسته بندی محصولات

رله های حفاظت موتور ال اس LS

رله های حفاظت موتور ال اس LS
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
رله حفاظت موتور دیجیتال 0/5 تا 6 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز..
9,531,300 تومان قیمت بدون مالیات: 9,531,300 تومان
رله حفاظت موتور دیجیتال 0/5 تا 6 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز..
9,957,800 تومان قیمت بدون مالیات: 9,957,800 تومان
رله حفاظت موتور دیجیتال 5 تا 60 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز،..
9,531,300 تومان قیمت بدون مالیات: 9,531,300 تومان
رله حفاظت موتور دیجیتال 05 تا 60 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز..
9,957,800 تومان قیمت بدون مالیات: 9,957,800 تومان
رله حفاظت موتور هوشمند 0/5 تا 100 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فا..
12,401,600 تومان قیمت بدون مالیات: 12,401,600 تومان
رله حفاظت موتور هوشمند 0/5 تا 100 آمپر دارای نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فا..
9,484,400 تومان قیمت بدون مالیات: 9,484,400 تومان