دسته بندی محصولات

بیمتال کنتاکتور ال اس LS (متاسل)

بیمتال کنتاکتور ال اس LS (متاسل)
بیمتال کنتاکتور ال اس LS (متاسل)

بیمتال ال اس LS در دو سری سوسل SUSOL و متاسل METSOL با ویژگی مختلف تولید می‌گردد.


برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله‌های حرارتی بی متال استفاده می‌شود.

اساس کار این رله‌ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.


بر اثر عبور جریان از بیمتال، دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می‌یابد.

از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است، دو فلز با هم به سمت فلزی

که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود، در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت‌ها باز و مدار

قطع می شود.

انواع بیمتال ال اس LS


بیمتال کنتاکتور  ال اس LS MT-12 تنظیم جریان در رنج‌های 0.4 الی 6 مناسب برای کنتاکتو‌‌ر 6 آمپر


بیمتال LS MT-32 تنظیم جریان در رنج‌های 0.4 الی 40 مناسب برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر


بیمتال LS MT-63 تنظیم جریان در رنج‌های 18 الی 65 مناسب برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر


بیمتال LS MT-95 تنظیم جریان در رنج‌های 28 الی 100 مناسب برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر


بیمتال LS MT-150 تنظیم جریان در رنج‌های 54 الی 150 مناسب برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر


بیمتال LS MT-250 تنظیم جریان در رنج‌های 65 الی 240 مناسب برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر


بیمتال LS MT-400 تنظیم جریان در رنج‌های 160 الی 400 مناسب برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر


بیمتال LS MT-800 تنظیم جریان در رنج‌های 200 الی 800 مناسب برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر


 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
 برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر..
3,827,800 تومان قیمت بدون مالیات: 3,827,800 تومان
 برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
 برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر..
1,349,400 تومان قیمت بدون مالیات: 1,349,400 تومان
برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
برای کنتاکتور های 6 آمپر..
734,400 تومان قیمت بدون مالیات: 734,400 تومان
 برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان
 برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر..
1,349,400 تومان قیمت بدون مالیات: 1,349,400 تومان
 برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر..
1,349,400 تومان قیمت بدون مالیات: 1,349,400 تومان
 برای کنتاکتور های 75 الی 100 آمپر..
1,927,300 تومان قیمت بدون مالیات: 1,927,300 تومان
 برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر..
767,300 تومان قیمت بدون مالیات: 767,300 تومان