دسته بندی محصولات

کلید هوایی ال اس LS (کشویی)

کلید هوایی ال اس  LS (کشویی)
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کلید هوایی ال اس 1000 آمپر کشویی جدید
3 پل - 1000 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
111,570,000 تومان قیمت بدون مالیات: 111,570,000 تومان
کلید هوایی ال اس 1250 آمپر کشویی جدید
3 پل - 1250 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
113,830,000 تومان قیمت بدون مالیات: 113,830,000 تومان
کلید هوایی ال اس 1600 آمپر کشویی جدید
3 پل - 1600 آمپر - 65KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
116,870,000 تومان قیمت بدون مالیات: 116,870,000 تومان
کلید هوایی ال اس 2000 آمپر کشویی جدید
3 پل - 2000 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
144,350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 144,350,000 تومان
کلید هوایی ال اس 2500 آمپر کشویی جدید
3 پل - 2500 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
155,735,000 تومان قیمت بدون مالیات: 155,735,000 تومان
کلید هوایی ال اس 3200 آمپر کشویی جدید
3 پل - 3200 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
173,275,000 تومان قیمت بدون مالیات: 173,275,000 تومان
کلید هوایی ال اس 4000 آمپر کشویی جدید
3 پل - 4000 آمپر - 85KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
266,875,000 تومان قیمت بدون مالیات: 266,875,000 تومان
کلید هوایی ال اس 5000 آمپر کشویی جدید
3 پل - 5000 آمپر - 100KA - همراه با بوبین قطع، وصل، موتور 200/250 VAC/DC  و رله حفاظتی ..
381,850,000 تومان قیمت بدون مالیات: 381,850,000 تومان